Phân xưởng hóa Tổng công ty Phát Điện 3 – Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam 2021-08-01T18:17:27+07:00

Project Description

  • Dự án: Phân xưởng hóa
  • Địa điểm: Khu Công  Nghiệp Phú Mỹ 1 – Huyện Tân Thành – Tỉnh BR VT 
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Phát Điện 3 – Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Lấy Báo Giá