Kỹ sư thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp (3 vị trí)

By | 2023-05-18T16:23:59+07:00 April 11th, 2023|

Mô tả công việc: Thiết kế & lập hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình nhận được từ sự phân công của TP thiết kế; Triển khai bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ chi tiết phục vụ công tác thi công và sản xuất. Tính khối lượng (BOQ); Lập dự toán công trình; Thực hiệc các công việc liên quan đến Phòng thiết kế như in ấn, phát hành bản vẽ… Yêu cầu chuyên môn: Tốt

Quản lý dự án

By | 2023-05-18T16:25:23+07:00 April 11th, 2023|

Mô tả công việc: Tiếp nhận HSMT/ Yêu cầu chào giá từ khách hàng/BGĐ/ PKD. Lập và hoàn thiện HSDT/ Hồ sơ chào giá/ Hợp đồng trình Giám đốc duyệt. Lập kế hoạch chi tiết triển khai DA từ giai đoạn sản xuất – vận chuyển- lắp dựng- hoàn thiện- bàn giao dự án cho KH trình Giám đốc phê duyệt. Quản lý dự án, báo cáo định kỳ ngày/ Tuần/ Tháng và chịu trách nhiệm về hiệu quả công

Giám đốc kỹ thuật

By | 2023-05-18T16:26:03+07:00 April 11th, 2023|

Mô tả công việc: Quản lý và điều hành mọi hoạt động của Phòng thiết kế; Phòng Quản lý dự án và xưởng sản xuất kết cấu thép; Chỉ đạo, điều động và giám sát hoạt động của Cán bộ CNV thuộc các bộ phận trên; Đại diện công ty làm việc với chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật của dự án; Lãnh đạo toàn bộ hoạt động công tác Kỹ thuật của Công

Chỉ huy trưởng công trình (2 vị trí)

By | 2023-05-18T16:26:53+07:00 April 11th, 2023|

Mô tả công việc: Tổ chức và điều hành Ban chỉ huy công trường; Lập biện pháp tổ chức thi công hiện trường, lập tiến độ thi công; Lập kế hoạch chi tiết triển khai thi công; Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công trình; Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự thi công công trình; quản lý an toàn lao động; Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về vấn đề kỹ thuật, kế hoạch và tiến

Lấy Báo Giá