Phân xưởng hóa Tổng công ty Phát Điện 3 – Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

2018-03-27T01:19:46+07:00

Dự án: Phân xưởng hóa Địa điểm: Khu Công  Nghiệp Phú Mỹ 1 – Huyện Tân Thành – Tỉnh BR VT  Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Phát Điện 3 – Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam